Welcome to Sakura-do, a Tokyo based photo dealership specializing in fine vintage Japanese photographs from the 1860s to the 1960s. We also sell rare out of print photo books and phographic ephemera.

 

Some of the artists we offer:

 

 

 

Japanese photographers:   Non Japanese photographers:
     
- Kiichi Asano - Toshimo Mitsumura - Felice Beato
- Shinzo Fukuhara - Masaya Nakamura nudes - Torin Boyd
- Shinzo Fukuhara contemporaries - Yosunousuke Natori - Floyd B. Evans
- Hiroshi Hamaya - Gesshu Ogawa - Carl Mydans
- Yoshiro Hirogane - Kazumasa Ogawa - Nadar
- Taikichi Irie - Koyo Okada - W. Eugene Smith
- Noboru Ishikawa - Toyo Okamoto - Baron Raimund von Stillfried
- Yoshiyuki Iwase - Suiho Okuda  
- Japanese Imperial Navy propaganda - Koichi Sato  
- Toyo Kikuchi - Hajime Sawatari  
- Yuji Kobayashi - Toda  
- Shoichido Kurihara - Toho Movie Studios  
- Suizan Kurokawa - Yoshio Yamamoto  
- Shinzo Maeda - Yomiuri Shimbun photo collages  
- Koji Matsuo    

 

 

 
Japanese Imperial Navy propaganda unit, propaganda photography,Japanese avant-garde photography, Japanese surrealism photography, Japanese documentary photography, Shashin Geppo, Yomiuri Shimbun newspaper art department, Yomiuri Shimbun newspaper photogtraphy department, Umesaka Ori, Ori Umesaka, Umesaka Uri, Uri Umesaka, Fusao Hori, Hori Fusao, Yasuko Nagamine, Nagamine Yasuko, Francis Haar, Bondi Books, Kuwabara Kineo, Kineo Kuwabara, Nihon Koga Geijutsu Kyokai, Nihon Shashinkai, Shinko-Shashin Kenkyukai, Kinreisha, Nippon Kobo, Avant-Garde Zoei Shudan, Zen'ei Shashin Kyokai, Nagoya Photo Avant-Garde, Yonago Shayukai, Manchurian Shashin Sakka Kyokai, Tohosha, Aiyu Shashin Club, Seinen Hodo Shashin Kenkyukai, Jun Watanabe, Watanabe Jun, Nishigori Koji, Koji Nishigori, Benitani Kichinosuke, Kichinosuke Benitani, Hirai Terushichi, Terushichi Hirai, Ei-Q, Sugita Hideo, Hideo Sugita, Harry K. Shigeta, Nihon no Shashin, Osaka Asahi Shimbun newspaper, Baron Raimund von Stillfried, Horace Bristol, Edward Curtis, Frantisek Drtikol, Noel Engel, Floyd B. Evans, William Henry Jackson, Nadar, Akiyama Shotaro, Shotaro Akiyama, Eliphalet Brown Jr., Easki Reiji, Reiji Esaki, Esaki Kiyoshi, Kiyoshi Reiji, Hoshino Michio, Michio Hoshino, Naomi Izakura, Izakura Naomi, Morimura Yasuasa, Yasuasa Morimura, Tenkyu-Kai, Tenkyukai, Yokohama Shashin-cho, collotype, Yoshiro Hirogane, Hirogane Yoshiro, Bunka Shashin-shu, Toda, Koji Matsuo, Matsuo Koji, Bakumatsu photography, Bakumatsu photos, Bakumatsu photographs, Bakumatsu photographers, Bakumatsu shashin, Meiji era photography, Meiji era photographs, Meiji era photographers, Meiji era photos, Meiji shashin, dejima, Beato & Co., Japanese ambrotype, Japanese ambrotypes, nineteenth century Japanese photography, nineteenth century Japanese photos, nineteenth century Japanese photographs,19th century Japanese photography,19th century Japanese photographs, 19th century Japanese photos, old japanese photos, old Japanese photographs, old Japan photos, vintage Japanese photographs, vintage Japanese photos, vintage Japanese photography, vintage Japanese photo, Meiji Japan photos, Yokohama shashin, Yokohama album, Japan Photographic Association, Adalfo Farsari, Farsari & Co., Esaki Reiji, Reiji Esaki, Enami Tamotsu, Enamo Nobukuni, T. Enami, Ichida Sota, Sota Ichida, Kaikado, Kajima Seibei, Seibei Kajima, Maruki Riyo, Riyo Maruki Renjio Yokohama, Shima Kakoku, Kakoku Shima, Shima Ryu, Ryu Shima, Shimizu Tocoku, Tocoku Shimizu, Shimizu Tokoku, Tokoku Shimizu, Shimooka Renjo, Renjo Shimooka, Renjio Yokohama, Shimooka Renjio, Renjio Shimooka, Renjio Branchhouse, Usui Rentetsu, Suzuki Shinichi, Shinichi Suzuki, Tamagawa Sanji, Sanji Tamagawa, Tamoto Kenzo, KenzoTamoto, Tomishige Rihei, Rihei Tomishige, Uchida Kuichi, Kuichi Uchida, Ueno Hikoma, Hikoma Ueda, Ukai Gyokusen, Gyokusen Ukai, Usui Shuzaburo, Tamagawa Sanji, Sanji Tamagawa, Shuzaburo Usui, Yokoyama Matsusaburo, Matsusaburo Yokoyama, Shinko Shashin, geijutsu shashin, Japanese art photography, Japanese pictorialism, bromoil, geijutsu shashin, Naniwa Shashin Club, Tanpei Shashin Club, Tampei Shashin Club,Ashiya Camera Club, ACC, Japan Photographic Society, Nihon Shashin Kai, Nippon Shashin Kai, Shiseido, The Light With It's harmony, Old Town Matsue, Beautiful West Lake, Pari to Senu, Pari to Seinu, Paris Et La Seine, The Sunny Hawaii, Asano Kiichi, Kiichi Asano, Felice Beato, Beato & Co., Felix Beato, Torin Boyd, Fujii Hideki, Hideki Fujii, Fujio Matsugi, Matsugi Fujio, Fukuhara Shinzo, Shinzo Fukuhara, Fukuhara Roso, Roso Fukuhara, Hamaya Hiroshi, Hiroshi Hamaya, Hirai Yasuo, Yasuo Hirai, Ibuka Akira, Akira Ibuka, Irie Taikichi, Taikichi Irie, Ishikawa Noboru, Noboru Ishikawa, Iwase Yoshiyuki, Yoshiyuki Iwase, Kobayashi Yuushi, Yuushi Kobayashi, Kurihara Shoichido, Shoichido Kurihara, Kurokawa Suizan, Suizan Kurokawa, Kusakabe Kimbei, Kimbei, Kusakabe, Kinbei, Maeda Shinzo, Shinzo Maeda, Ogawa Isshin, Isshin Ogawa, Ogawa Kazuma, Ogawa Kazumasa, Kazumasa Ogawa, K. Ogawa, Ogawa Gesshu, Gesshu Ogawa, Okada Koyo, Koyo Okada, Okamoto Toyo, Toyo Okamoto, Okuda Suiho, Suiho Okuda, Sakae Tamura, Tamura Sakae, Sato Koichi, Koichi Sato, Sawatari Hajime, Hajime Sawatari, Shimada Kanichiro, Kanichiro Shimada, Shinoyama Kishin, Kishin Shinoyama, Shomei Tomatsu, Tomatsu Shomei, Sugimoto Hiroshi, Hiroshi Sugimoto, Tamamura Kozaburo, Kozaburo Tamamura, Tamamura Kihei, Kihei Tamamura, Tsuchida Hiromi, Hiromi Tsuchida, Ueda Shoji, Shoji Ueda, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo-to Shashin Bijutsu-kan, Houston Museum of Fine Arts, Museum of Fine Arts Houston, Bishop Museum, Anne Tucker, Anne Wilkes Tucker, Umehara Hokume, Hokume Umehara, Baron von Stillfried, Stillfried & Andersen, Stillfried and Andersen, Japan Photographic Association, Stillfried & Co., Baron Stillfried, Baron Stillfried痴, Watanabe Yoshio, Yoshio Watanabe, Yamamoto Makihiko, Makihiko Yamamoto, Yamamoto Yoshio, Yoshio Yamamoto, Yoshida Hanseki, Hanseki Yoshida, Adachi Shotaro, Shotaro Adachi, Anzai Shigeo, Shigeo Anzai, Araki Nobuyoshi, Nobuyoshi Araki, Domon Ken, Ken Domon, Ei-Q, Fuchigami Hakuyo, Hakuyo Fuchigami, Fuchikami Hakuyo, Hakuyo Fuchikami, Fukase Masahisa, Masahisa Fukase, Hanaya Kanbey, Kanbey Hanaya, Hanaya Kanbei, Kanbei Hanaya, Hashiguchi Joji, Joji Hashiguchi, Hobo Goro, Goro Hobo, Horino Masao, Masao Horino, Hosoe Eikoh, Eikoh Hosoe, Ihei Kimura, Kimura Ihei, Koishi Kiyoshi, Kiyoshi Koishi, Koseki Shotaro, Shotaro Koseki, Kumazawa Moroni, Moroni Kumazawa, Minami Minoru, Minoru Minami, Moriyama Daido, Daido Moriyama, Nakayama Iwata, Iwata Nakayama, Narahara Ikko, Ikko Narahara, Nishiyama Kiyoshi, Kiyoshi Nishiyama, Nojima Yasuzo, Yasuzo Nojima, Nonomiya Shashinkan, Nonomiya Shashin-kan, Nonomiya Shashin Kan, Ono Ryutaro, Ryutaro Ono, Sakamoto Manshichi, Manshichi Sakamoto, Shimamura Hoko, Hoko Shimamura, Shimamura Shiyo, Shiyo Shimamura, Shimizu Buko, Buko Shimizu, Shiotani Teiko, Teiko Shiotani Tamura Sakae, Sakae Tamura, Umesaki Ori, Ori Umesaki, Yamawaki Iwao, Iwao Yamawaki, Yasui Nakaji, Nakaji Yasui, Yoshikawa Tomizo, Tomizo Yoshikawa, Noriaki Imai, Imai Noriaki, Imai Nori, Nori Imai, Antiquarian book seller, Maggs Bros Ltd, Maggs Japanese photo books, 44 20 7493 7160, Gyozando Books Tokyo, Gyozando Tokyo, Gyozando Shoten, 魚山堂書店, ぎょざんどうしょてん, 03-5211-6003, Bondi Books Tokyo, Bondi Books Japan, Bondi Books, 90-6045-7418, Genki-do Shoten, Genki-do Tokyo, Genki-do books, Genkido books, Genkido Tokyo, 源喜堂書店, げんきどうしょてん, 03-3291-5081, かげろう文庫, かげろうぶんこ, Kagaerou Bunko, Kagaerou books, 03-3291-5001, Heiwajima Antiques Fair, Tomioka Shrine Antiques Fair, japanese photography books, out of print Japanese photography books, out of print Japanese photo books, Japan photo books, rare Japanese photo books, shashin nenkan, shashin nemkan, shashin shu, shashinshu, rare books, out of print, out-of-print, vintage photo books, vintage photography books, vintage Japanese photography books, vintage photo Japanese books,